related info provided by robtex

miniklubb.se


DNS delegation of miniklubb.se updated:

Delegation

stepqueryauthservers
1miniklubb.se..(l,e,m,i,f,j,c,g,d,b,k,h,a).root-servers.net.
2miniklubb.se.se.(b,e,j,f,i,a,g,c,d).ns.se.
3miniklubb.se.miniklubb.se.(ns4,ns5,ns1,ns3,ns2).gratisdns.dk.
We pick l.root-servers.net, one of the 13 root servers (1), and ask it about miniklubb.se and learn that se is delegated to nine name servers (2), so we ask b.ns.se where we learn that miniklubb.se is delegated to five name servers, including ns4.gratisdns.dk (3), so we ask that one and get the following answer:

Authoritative answer

ANSWER for miniklubb.se.
miniklubb.se.43200SOAns1.gratisdns.dk. kenni.divine-interactive.com. ( 2015013092 10800 3600 2419000 43200 )
43200RRSIG\# 96 000605020000a8c0580d67c957e5dac99df5096d696e696b6c756262027365008a29bc895163ffb52778b51098866c7e9f5fdac8289018d0bb638d39670f91664e4ed055938517635a8a0489049a9977da67d9b36a9843f1b7481ef6f8c9dcb8
43200 NS ns1.gratisdns.dk. miniklubb.se use ns1.gratisdns.dk as name server.
43200 NS ns5.gratisdns.dk. miniklubb.se use ns5.gratisdns.dk as name server.
43200 NS ns3.gratisdns.dk. miniklubb.se use ns3.gratisdns.dk as name server.
43200 NS ns4.gratisdns.dk. miniklubb.se use ns4.gratisdns.dk as name server.
43200 NS ns2.gratisdns.dk. miniklubb.se use ns2.gratisdns.dk as name server.
43200RRSIG\# 96 000205020000a8c0580d67c957e5dac99df5096d696e696b6c756262027365005d466eccc26fe349df0db7655fe317cfd58c5369e11fdb916221e23d98caf4c1b910e3fa92f68b2c2700e99bb990efdb0dd5f1f7d44dbbedc779040f7fb997be
43200 A78.46.0.240 miniklubb.se points to 78.46.0.240.
43200RRSIG\# 96 000105020000a8c0580d67c957e5dac99df5096d696e696b6c7562620273650007ee838434512b97cf07dd87b12e74e598872d74efd3b9d79aab688e072de2d990cbc2df43ddf50981ca71f5b25e7fa8fc38dea3e6813241fc5c3b95704b5de9
43200 MX 10 mail.miniklubb.se. miniklubb.se use mail.miniklubb.se as mail server.
43200RRSIG\# 96 000f05020000a8c0580d67c957e5dac99df5096d696e696b6c756262027365008494e785728ecf4427b17624cbaeba2285390358396973ce689c834006bdc4470437d39250af10201858fce9b7aa495e982b22bfa6052fcfc4676f7c2f75801e
43200TXT"v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"
43200RRSIG\# 96 001005020000a8c0580d67c957e5dac99df5096d696e696b6c756262027365003196701692c7e1c7c68b1783cbcd08bff0575e9dca9ce4de5967d9197e1cb3e9e79791b7ae217d20b5f8ac0278a2ebbd86f93265128e5627c649a78843116995
43200NSEC\# 25 012a096d696e696b6c75626202736500000762018000000380
43200RRSIG\# 96 002f05020000a8c0580d67c957e5dac99df5096d696e696b6c756262027365002f988a82cf59f916c5141602fe96096b079b7c515845f26d6db58ba6879ed3d0e3d635ef5c395eff5e63f883eb68cf48e9a8463b46da69be1cf98538855e8b20
43200DNSKEY\# 72 0101030503010001e729cedf2e6a8935c3c68370b64dfd6d20bbfdb557c3c8360f7ad52295548d0918df460859e8b3f6c230282b3e1feb6841337857bc43e6c07b05e306fbd84a97
43200DNSKEY\# 72 0100030503010001e68b530cc86af9b9e9d04eaf921955c3e96cf0a39bfb6bc58381bc140653e0941c0461fd95c301a4345e486373024a57bd0985b4a87e06cb77bb7b467a54c3a1
43200RRSIG\# 96 003005020000a8c0580d67c957e5dac936c1096d696e696b6c7562620273650077a2456a8e8cc2be8864a4449f978c753b9836999be1dd6501de1e72f943023e5f1d21cc8cd8c228d2d50e59f32de59cf1f2cd052158a34e16aec75210750d33
43200RRSIG\# 96 003005020000a8c0580d67c957e5dac99df5096d696e696b6c756262027365006839705b8acf8c4906b24233c533cea3882326bcdc9283b9aa035b93c08089fd0b43da6c8a6fd5ae8b8447c18ef01a3e6de5551520e1ae04cb49ba507b63fa49
ADDITIONAL for miniklubb.se.
mail.miniklubb.se.43200 A78.46.0.240

Related hostnames

dk. se. net. ns.se. i.ns.se. g.ns.se. e.ns.se. j.ns.se. b.ns.se. d.ns.se. f.ns.se. c.ns.se. a.ns.se. miniklubb.se. gratisdns.dk. ns4.gratisdns.dk. ns2.gratisdns.dk. ns3.gratisdns.dk. ns1.gratisdns.dk. root-servers.net. ns5.gratisdns.dk. mail.miniklubb.se. m.root-servers.net. a.root-servers.net. j.root-servers.net. h.root-servers.net. d.root-servers.net. i.root-servers.net. l.root-servers.net. k.root-servers.net. g.root-servers.net. f.root-servers.net. c.root-servers.net. b.root-servers.net. e.root-servers.net.

whois se
whois dk
whois net
whois ns.se
whois gratisdns.dk
whois miniklubb.se
whois root-servers.net


whois miniklubb.se
deep analysis of: miniklubb.se
domain info api miniklubb.se

RBL listing of miniklubb.se
miniklubb.se graph
/

AlexaWeb of TrustGoogle Safe Browsing Norton Safe WebAVG
xdns3v16 status